Parlament Europejski

Parlament Europejski – jest to instytucja Unii Europejskiej której członkowie są wybierani przez obywateli państw należących do UE na 5-letnią kadencję. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, ale w Brukseli odbywa się większość obrad parlamentu i mieszczą się tam biura poselskie, a także komisje parlamentarne i władze klubów. W Luksemburgu znajduje się sekretariat generalny, biblioteka i część zaplecza technicznego.
Parlament Europejski liczy obecnie 754 eurodeputowanych, sprawujących mandat wolny, wybieranych na pięcioletnią kadencję. W Polsce w stosunku do członków PE używa się potocznie określenia „europarlamentarzysta”, „eurodeputowany” lub „europoseł”, natomiast oficjalne określenie brzmi: „poseł do Parlamentu Europejskiego”.

Parlament jest przede wszystkim organem prawodawczym, który wspólnie z Radą stanowi akty prawne w toku różnych procedur legislacyjnych.

Do funkcji prawodawczej Parlamentu należy:

  • współudział w uchwalaniu budżetu,
  • udzielanie Komisji absolutorium z jego wykonania.

Parlament Europejski w przeciwieństwie do parlamentów krajowych nie posiada prawa inicjatywy ustawodawczej może jedynie wpływać podejmowaniem niewiążących ją wezwań do działania.

Parlament Europejski może kontrolować inne instytucje, posiada również do pewnego stopnia, uprawnienia kreacyjne (wyboru składu innych organów Unii):

  • zatwierdza Komisję i jej przewodniczącego
  • ma prawo uchwalenia wotum nieufności wobec Komisji (większością 2/3 głosów)
  • ma prawo zadawania pytań komisarzom
  • ma zwyczajową możliwość zadawania pytań Radzie

Komisja jest zobowiązana do składania PE sprawozdań z działalności Unii.

Przewodniczący Rady Europejskiej składa Parlamentowi sprawozdania z posiedzeń Rady Europejskiej.

PE ma prawo do ustanawiania komisji śledczych na wniosek ¼ swoich członków powołuje Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Parlament dysponuje także uprawnieniami opiniodawczymi. Konsultowanie Parlamentu jest obowiązkowe w przypadku niektórych procedur. Parlament ma też prawo niewezwany wydać opinię w dowolnej, wybranej przez siebie sprawie.

Obywatele Unii Europejskiej mają prawo składania petycji do Parlamentu Europejskiego. Prawo to rozciąga się także na wszystkie osoby fizyczne i prawne mające miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę na terenie UE.

 

Sondaże wyborcze

Dane procentowe. Sondaż dodany dnia roku, opracowany przez:

Aktualności
Artykuły
Partie polityczne reprezentowane w Parlamencie RP

Platforma Obywatelska

Prawo i Sprawiedliwość

Twój Ruch

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Polskie Stronnictwo Ludowe

Solidarna Polska
Pozostałe partie polityczne
knp
Polska Razem Jarosława Gowina
knp
Kongres Nowej Prawicy
Unia Pracy
Unia Pracy
SDPL
Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej
PJN
Polska Jest Najważniejsza
DB
Demokracja Bezpośrednia
lpr
Liga Polskich Rodzin
pdd
Partia Demokratyczna – demokraci.pl
pk
Partia Kobiet
pl
Partia Libertariańska
ppp
Polska Partia Pracy
pps
Polska Partia Socjalistyczna
pr
Prawica Rzeczypospolitej
so
Samoobrona
sd
Stronnictwo Demokratyczne
ul
Unia Lewicy
upr
Unia Polityki Realnej
zieloni
Zieloni 2004
Mapa

Wybierz swój region, aby poznać Posłów oraz Senatorów RP

Parlament Europejski
Kliknij i zobacz Posłów Parlamentu Europejskiego
Kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w 2019 roku
Nasze ankiety

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2021 / www.wyborywpolsce.pl

Wszystkie zamieszczane i publikowane informacje oraz zdjęcia podlegają ochronie praw autorskich.

Projekt i wykonanie: WEBTARGET