Parlament RP

Parlament Rzeczypospolitej Polskiej – dwuizbowy parlament, organ władzy ustawodawczej w Rzeczypospolitej Polskiej.
W skład parlamentu wchodzą Sejm jako izba niższa oraz Senat jako izba wyższa. Liczba członków poszczególnych izb określa Konstytucja RP (460 – Sejm art. 96, 100 – Senat art. 97). Siedziba Sejmu RP oraz Senatu RP znajduje się w Warszawie przy ulicy Wiejskiej.
Członkowie obu izb obradując razem tworzą Zgromadzenie Narodowe, które jest zwoływane przez marszałka Sejmu w przypadkach określonych w  Konstytucji.

Wybory parlamentarne zarządza Prezydent RP na podstawie art. 98 Konstytucji RP i na warunkach w niej określonej. Wybory do Senatu RP odbywają się w jednomandatowych okręgach wyborczych i są powszechne, bezpośrednie oraz głosowanie jest tajne. Wybory do Sejmu RP odbywają się w okręgach wielomandatowych oraz są powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne i głosowanie jest tajne. Za organizację i przeprowadzenie wyborów odpowiada Państwowa Komisja Wyborcza.

Sejm
Izba niższa Parlamentu w Polsce. Składa się z 460 posłów, którzy tworzą kluby lub koła poselskie albo pozostają niezrzeszeni. Posłowie wraz z senatorami mogą powołać kluby lub koła parlamentarne. Pracami Sejmu kieruje marszałek Sejmu wybierany na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Sejmu. Sejm obraduje na posiedzeniach, które zwołuje marszałek Sejmu oraz pracuje w komisjach sejmowych (stałych, nadzwyczajnych lub śledczych).

Senat
Izba wyższa Parlamentu w Polsce. W jego skład wchodzi 100 senatorów wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych. Tak jak posłowie, senatorowie mogą tworzyć kluby lub koła senackie, jak również wspólnie z posłami parlamentarne. Pracami Senatu RP kieruję marszałek Senatu  wybierany na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. Senatorowie pracują w komisjach senackich oraz obradują na posiedzeniach zwoływanych przez marszałka.

Zgromadzenie Narodowe
Zgromadzenie Narodowe jest wspólnym posiedzeniem senatorów oraz  posłów  zwoływanym przez marszałka Sejmu, który również przewodniczy obradom. W przypadku kiedy marszałek Sejmu nie może przewodniczyć obradom zastępuje go marszałek Senatu.

 

Sondaże wyborcze

Dane procentowe. Sondaż dodany dnia roku, opracowany przez:

Aktualności
Artykuły
Partie polityczne reprezentowane w Parlamencie RP

Platforma Obywatelska

Prawo i Sprawiedliwość

Twój Ruch

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Polskie Stronnictwo Ludowe

Solidarna Polska
Pozostałe partie polityczne
knp
Polska Razem Jarosława Gowina
knp
Kongres Nowej Prawicy
Unia Pracy
Unia Pracy
SDPL
Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej
PJN
Polska Jest Najważniejsza
DB
Demokracja Bezpośrednia
lpr
Liga Polskich Rodzin
pdd
Partia Demokratyczna – demokraci.pl
pk
Partia Kobiet
pl
Partia Libertariańska
ppp
Polska Partia Pracy
pps
Polska Partia Socjalistyczna
pr
Prawica Rzeczypospolitej
so
Samoobrona
sd
Stronnictwo Demokratyczne
ul
Unia Lewicy
upr
Unia Polityki Realnej
zieloni
Zieloni 2004
Mapa

Wybierz swój region, aby poznać Posłów oraz Senatorów RP

Parlament Europejski
Kliknij i zobacz Posłów Parlamentu Europejskiego
Kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w 2019 roku
Nasze ankiety

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 / www.wyborywpolsce.pl

Wszystkie zamieszczane i publikowane informacje oraz zdjęcia podlegają ochronie praw autorskich.

Projekt i wykonanie: WEBTARGET